Ollerup Friskole

Ollerup Friskole ønsker at handle proaktivt i forhold
til at tydeliggøre ”Den Røde tråd” for skolens virke. Derfor igangsætter ledelse og visionsgruppe en proces, hvor målet er at skabe en ny profil på baggrund af nyt visions- og værdigrundlag.

MillerQuest står for procesledelse og strategisk rådgivning i forbindelse med projektet, som blandt andet udmøntes i to pædagogiske dage med personalet.

Holbæk Kommune

Visions- og vÆrdiproces

Ollerup Friskole ønsker at handle proaktivt og bruger to pædagogiske dage til at synliggøre og tydeliggøre deres vision og værdigrundlag, dvs. ”Den Røde Tråd", der gennemsyrer det daglige virke i alle skolens funktioner.

Opgave

Procesledelse og strategisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ny vision og nyt værdigrundlag

Løsning

Med udgangspunkt i friskolens historie og rammer styrer MillerQuest to workshopdage, hvor formålet er at genopdage ”Den Røde Tråd”. Gennem konkrete opgaver præciseres, diskuteres og afprøves forskellige billeder af ”Den Røde Tråd”. Undersøgelsen munder ud i ét konkret billede af, hvad det er, Ollerup Friskole fremover vil kendes på! Der arbejdes med forskellige metoder, som understøtter kreative udviklingsprocesser som fx idé-stafetter, tænkehatte, billedkort, profilkort, rolletombola. Metoder, der er effektive og sjove på samme tid. Alle får mulighed for at bidrage, tale og lytte!

Resultat

Ny ”Rød Tråd” med påbegyndt implementering af værdigrundlag
Fælles forståelse af værdierne

Testimonial

Louise Hørlyck Finnerup og Carsten Plagborg, Ollerup Friskole:

”Vi har brugt MillerQuest til at hjælpe os med at blive afklaret på vores værdier og dernæst til at komme videre. MillerQuest har med sin undersøgende og grundige tilgang skabt klarhed over vores behov og med smittende entusiasme og energi formået at få os til at omsætte vores værdier til praksis. MillerQuest har i processen udvist en formidabel evne til at finde ind til, hvem og hvor vi er, og sætte skub i processen lige dér, hvor det var allermest nødvendigt.”

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design