SundhØjskolen

Svendborg kommune ønsker brugerinddragelse som et nyt princip for det kommunale byggeri. Sundhøjskolens Centerafdeling har fået bevilget nye bygninger og er pilotprojekt for en byggeproces, der lægger ud med at inddrage brugerne.

MillerQuest står for design af inddragelsesprocessen, facilitering af 12 møder, koordinering af brugernes input til et samlet katalog. Processen strækker sig over seks måneder.

Holbæk Kommune

Brugerinddragelse i nyt skolebyggeri

Kunde

Sundhøjskolens Centerafdeling og Svendborg kommune – projektgruppen bag udvidelse af Centerafdelingen.

Opgave

Gennem systematisk brugerinddragelse at skabe et fundament for en totalentreprise på byggeriet.

Baggrund

Svendborg kommune ønsker brugerinddragelse som et nyt princip for det kommunale byggeri. Sundhøjskolens Centerafdeling har fået bevilliget nye bygninger og er pilotprojekt for en byggeproces, der lægger ud med at inddrage brugerne.
Målet er, at byggeplanen er solidt forankret i brugernes, behov og ønsker for de nye bygninger samt i medarbejdernes erfaringer og faglige ekspertice.

Løsning

Over ½ år inddrages Centerafdelingens personale, elever og forældre. Deres input sammenskrives til et katalog, der danner afsæt for byggeriet.
• Design af inddragelsesprocessen
• Facilitering af 12 møder
• Samling af brugernes input til et samlet katalog
• Præsentation af kataloget for kommunens projektgruppe

Resultat

• Struktureret brugerinddragelse: Engagerede brugere og medarbejdere
• Centerafdelingens værdigrundlag som grundlag for byggeriet
• Udvikling af principper for byggeriet
• Et samlet katalog som vigtigste byggesten

Testimonial

Kasper Føns leder af Sundhøjskolens Centerafdeling:

På Sundhøjskolens Centerafdeling har vi gennem ½ år haft et meget givende samarbejde med MillerQuest om forberedelserne til vores forestående skolebyggeri. Gitte har på bedste vis formået at planlægge og styre forløbet med at inddrage og samle ekspertise, behov og ønsker fra personale, elever og forældre. Resultatet er et (50 siders) katalog, der skal danne grundlag for byggeriets udbudsprogram.
Gitte har med sin engagerede person og store faglige kompetence formået at forstå og formidle vores særkende og faglighed som specialskole og har skabt et solidt og brugbart resultat. Processen har tilmed haft stor betydning for medarbejdernes engagement både i projektet, og i afdelingens udvikling generelt, hvor Gitte har bidraget til at mobilisere deres ressourcer.
I samarbejdet har Gitte med struktureret grundighed og indlevelse i vores hektiske hverdag – med praktiske ændringer til følge – taget det fulde ansvar for projektledelsen. Det betyder, at jeg som leder er blevet aflastet og har kunnet hellige mig andre ledelsesopgaver og samtidig haft mulighed for at gennemføre dette udviklingsprojekt. Gitte er ikke den kedelige og tørre konsulent, men har humor og glimt i øjet og jeg kan give mine varmeste anbefalinger i forhold til at bruge Gitte som de ”eksterne øjne og ekstra hænder”

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design