Tarup Ungdomsskole

Når to ungdomsskoler lægges sammen til én, skal der en speciel indsats til for at samle medarbejdere og kulturer – det rejser i sig selv en lang række udfordringer, men begyndelsen er en fælles vision.

Opgaven for MillerQuest er at hjælpe med til at finde og tydeliggøre den nye vision.

Holbæk Kommune

Visions- og vÆrdiproces

Tarup Ungdomsskole ønsker i en større fusionsproces af 2 ungdomsskoler at styrke og tydeliggøre deres fælles, nye vision. Opgaven for MillerQuest er hjælp til at finde og tydeliggøre den nye vision.

Opgave

Procesledelse og strategisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ny vision og nyt værdigrundlag

Løsning

  • At påvirke fremtiden gennem et visionsseminar, hvor vision bliver til virkelighed gennem diskussion under en café-debat med både hverdagens små succeshistorier og fremtidens store drømme.
  • Personlig og strategisk supervision af ansvarlig leder
  • Strategisk planlægning af visionsproces
  • Design af agenda for og procesværktøjer til visionsseminar
  • Facilitering af visionsseminar og spidsformulering af visionsmål samt påbegyndelse af handleplansproces

Resultat

Fælles fodslag fremover og involverede medarbejdere, der nu føler ejerskab for processen og for visionen.

Testimonial

Bettina Hoffmann, Afdelingsleder Tarup Ungdomsskole:

Vedr. visionsproces i Tarup Ungdomsskole.

Samarbejdet med MillerQuest i denne proces delte sig i to:

Coachingforløb, som var et individuelt forløb alene med mig til at guide på vej i dette store spørgsmål om at få grebet fat og fastholde et fagligt overblik i processen. Jeg oplever det vanskeligere at se med helikopterblik og objektivitet på det, jeg selv er lige midt i, end at skulle varetage objektiviteten på noget jeg er udenfor. Derfor havde jeg brug for øjnene udefra til at afklare og fastholde tanker og planer og mål. Den faglige sparring - at lære om metoder og brandingens sprog var ligeså vigtig, så jeg følte mig klædt på til at varetage denne proces.

MillerQuest kender ungdomsskolens organisation og bærende kultur og udviser stor sikkerhed i at arbejde systematisk lige der, hvor der er brug for det.

MillerQuest har en analytisk styrke, som gør, at der hurtigt og præcist kan spørges ind og dermed coaches til afklaring. Samarbejdets formål og gensidige forventninger blev lynhurtigt afklaret i kraft af MillerQuests skarphed og klare definition på hvad, der er hvad – og det lykkedes os at køre forløbet pr. telefon! Det er helt perfekt at kunne trække på en coach, lige når man har behov for det.

Coachingforløbet levede i den grad op til mine forventninger. Visionsseminar med 40 mennesker I visionsprocessens afrunding af den åbne fase havde vi brug for det skarpe blik udefra, som MillerQuest leverer til fulde. Kommunikationen før, under og efter selve seminaret var helt perfekt, hvor MillerQuest med stor grundighed hele tiden sikrede en involvering, så forløbet blev tilpasset den aktuelle målgruppe. Det er ikke nemt at finde en form til en så mangfoldig gruppe, som 40 ungdomsskolefolk repræsenterer!

MillerQuests smilende og positive fremtræden – og ikke mindst meget klare formulering af hvad opgaven gik ud på, gav en god og koncentreret stemning.

Opgaven, som slet ikke var nem, blev fra MillerQuests side løst med faglighed, objektivitet og gode metoder undervej – meget tilfredsstillende.

Det er helt afgørende i en så stor proces, at der er afklaring i eget hus – hvor meget vil vi ændre? Hvilket tempo vil vi ændre i? Hvilke forventninger har vi i forhold til at vi lægger de endelige beslutninger ud til åbent forum osv. Her kan det anbefales at prioritere MillerQuests deltagelse i tættere forløb direkte med ledelsesteamet undervejs i processen.

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design