Fotonik/COM•DTU

Instituttet ”Fotonik” ved Danmarks Tekniske Universitet mærker ligesom mange andre højere læreanstalter et generelt fald i de danske stude-rendes interesse for de naturvidenskabelige fag.

Derfor lægger de proaktivt ud for at imødegå udfordringen og sætter en længerevarende udviklingsproces i gang ved at tage initiativ til en workshop.

Holbæk Kommune

Rekruttering

COM•DTU mærker, som mange højere læreanstalter, et generelt fald i de danske studerendes interesse for de naturvidenskabelige fag. Derfor lægger de proaktivt ud for at imødegå udfordringen og sætter en længerevarende udviklingsproces i gang gennem et startskud af en workshop. Her udvikles et idé-katalog over nye initiativer, der flytter fokus, så alle medarbejderne løfter i flok for at vende udviklingen. Samtidig gives der mulighed for at alle medarbejdere får indflydelse på den fælles fremtid.

Opgave

Gennem en heldags workshop hjælper MillerQuest COM•DTU med at flytte fokus hos 120 medarbejdere mod et fælles livsvigtigt mål: at arbejde proaktivt med rekruttering af nye studerende – så at sige at få flere kunder i biksen, så COM•DTU fortsat kan ligge i front på internationalt plan, når det gælder forskning, uddannelse og innovation inden for telekommunikation og optik.

Løsning

For at løfte opgaven med 120 medarbejdere og 11 forskellige målgrupper, der alle skal tilgodeses, oplæres 18 interne bordværter som facilitatorer. På den måde forankres metoderne internt, og der skabes opbakning til processen endnu inden selve workshoppen løber af stablen. En anerkendende tankegang lægges ned over dagen så udgangspunktet er det, der allerede virker i forhold til COM•DTU´s 11 forskellige målgrupper. Der arbejdes med succeser, udfordringer og muligheder, alt sammen krydret med forskellige energizers undervejs. Workshoppen tager form som en café-dialog, hvor der lægges vægt på at adskille åbnende og lukkende tænkning. Desuden bliver der brugt forskellige idé-udvekslende teknikker, der forbinder dialogen på tværs af grupperne. Til slut vækkes deltagernes konkurrence-gen gennem små spionopgaver og en afstemning om de enkelte gruppers fremlæggelser af de nye idéer.

Resultat

  • Idékatalog med aktiviteter, der kan være med til at understøtte strategien på rekruteringsområdet
  • Et personale der begynder at løfte i flok

Læring og anbefaling

Konsulentens fornemmeste opgave er at understøtte en udvikling mod, at kunden gør sig uafhængig. Det handler om at dele viden og erfaringer til gensidig glæde og vækst.

Testimonial

Jacob Dahl Andersen, deltager:
“As far as I am concerned the effektive aspect of what we´ve done so far is, that ve have started to discuss things. It has surprised me that we have become a group. In the beginning the atmosphere felt at little negative, but I think we´ve gotten past that, so that´s positive.”

Lars-Ulrik Aaen Andersen, Ph.D. Deputy director, COM•DTU:
”COM•DTU benyttede MillerQuest til at designe og styre en seminardag bestående af to workshops. Både under forberedelsen og på selve dagen demonstrerede MillerQuest sit store engagement og overblik. Arrangementet var velforberedt og velstruktureret, således at vi fik det optimale udbytte af dagen. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med MillerQuest.”

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design