Cases

MillerQuest har efterhånden hjulpet en lang række teams og organisationer rundt om i landet. Nogle af dem er samlet her som cases til din inspiration. Samtidig får du også overblik over de processer og opgaver, som MillerQuest typisk løser.

Vil du se flere cases, så gå til Kontakt og skriv, at du gerne vil ha´ tilsendt flere cases. Du kan også bare ringe på 22 24 06 46.

MillerQuest
 
MillerQuest
 
MillerQuest
 
MillerQuest
 
MillerQuest
 
MillerQuest

HolbÆK Kommune

Holbæk Kommune arbejder med at få borgerinddragelse og nærdemokrati til at virke, men det er svært at få byen med...

Tarup Ungdomsskole

Når to ungdomsskoler lægges sammen til én, skal der en speciel indsats til for at samle medarbejdere og kulturer...

Region Nord

Region Nord står – som mange af landets andre regioner – med en udfordring i forhold til at fastholde unge i ungdomsuddannelse...

DTU

Instituttet ”Fotonik” ved Danmarks Tekniske Universitet mærker ligesom mange andre højere læreanstalter et generelt fald...

HolbÆk Fredrikshavn

Holbæk og Frederikshavn er uofficielle venskabsbyer på ungeområdet. Begge kommuner har samlet de kommunalt...

SundhØjskolen

Svendborg kommune ønsker brugerinddragelse som et nyt princip for det kommunale byggeri...

 
MillerQuest
 
MillerQuest
 
MillerQuest
 
MillerQuest
 
MillerQuest

Ungdomsklubberne
i Fredericia

Efter kommunesammenlæg-ningen arbejder de 10 ungdomsklubber i Fredericia Kommune på et fælles arbejdsgrundlag...

VUC Fyn

I forbindelse med fusionen af VUC´erne på Fyn og overgangen til selveje er det nødvendigt at arbejde praksisnært for at nå visionen...

Vejen Kommune

Ungdomsskolerne er i naturlig konkurrence med mange andre udbydere på området for unges fritidsliv...

RÅdet for Teknologi
og innovation

Rådet for Teknologi og Innovation har til opgave at udvikle og udmønte innovationspolitikken i Danmark...

Ollerup Friskole

Ollerup Friskole ønsker at handle proaktivt i forhold til at tydeliggøre ”Den Røde tråd” for skolens virke...

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design