Verdensbillede

MillerQuest går ind for videndeling. Og hvis du har det på samme måde, så lad os dele et par tanker her.

Alle processer, der handler om at udvikle organisationer, drejer sig også om at udvikle mennesker. Og derfor afspejler projektets forløb også den tid og tendens, vi lever i.

Holbæk Kommune

TÆnk lige engang…

Hos kommuner, regioner og andre organisationer er hverdagen mange steder præget af færre ressourcer til flere opgaver. Det betyder, at det enkelte menneske ofte føler sig presset på jobbet og derfor risikerer at miste det fokus, som fællesskabet ellers kræver for at nå de samlede mål for organisationen. For nogle medarbejdere betyder det endda frustration, og hvis situationen fortsætter for længe, er der risiko for stress.

Derfor er der flere gode grunde til at samle organisationen om et fælles mål. Sammenhold giver ikke kun mere styrke i forhold til visionen. Det betyder også tryghed og dermed mere arbejdsglæde.

Men situationen generelt i samfundet påvirker også os mennesker. For tiden betyder den globale finanskrise, at mange kommuner får færre penge i kassen, da krisens konsekvens er stigende arbejdsløshed og dermed et lavere skattegrundlag. De reducerede finansielle kilder betyder øget pres på de medarbejdere, der - uanset krisen - stadig skal levere et kvalitetsprodukt hver dag.

Derfor er det en god idé at fokusere på organisationens bløde værdier. For tænk, hvis vi kunne vække organisationens menneskelige ressourcer og sammen katalysere en ny og inspirerende hverdag med involvering og følelse af medejerskab.

Det er også noget af det, MillerQuest kan hjælpe jer med. Skal vi ringe sammen en af dagene, og tale mere om det? MillerQuest har tlf 29 29 13 37 og e-mail: kontakt@millerquest.dk

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design