VUC Fyn

I forbindelse med fusionen af VUC´erne på Fyn og overgangen til selveje er det nødvendigt at arbejde praksisnært for at nå visionen.

I en udfordrende tid for organisationen hentes MillerQuest ind for at skyde den nye strategi i gang samt at engagere de 160 medarbejdere til at arbejde samme vej for at nå målet.

Holbæk Kommune

Strategi

I forbindelse med fusionen af VUC´erne på Fyn og overgang til selveje er det nødvendigt at arbejde praksisnært med visionen og med strategien for at nå visionen. Strategien afspejler de udfordringer, der melder sig i overgangen til selveje: bl.a. rekruttering og fastholdelse af kursister. VUC i Odense Søndersø har store forventninger til at styrke og konkretisere den samlede organisations strategi gennem involvering af afdelingens 160 medarbejderne.

Opgave

I en særdeles svær tid for organisationen hentes MillerQuest ind for at skabe et startskud for den nye strategi samt at engagere personalet i at arbejde samme vej for at nå målet.

Løsning

Gennem dybdegående fokusgruppeinterviews og forventningsafklaring med ledelse og medarbejderudvalg planlægges personaledag, så alle grupper får indflydelse. Som en del af medejerskabet og faciliteringen af dagen bliver 16 medarbejdere oplært som værter for processerne, der foregår i grupper af 10.

  • Skabe ejerskab blandt ledelse, medarbejderudvalg og personale
  • Designe agenda for og procesværktøjer til et personaleseminar som en kickstart for implementering af den nye strategi
  • Facilitere personaleseminaret

Resultat

  • Konkrete indsatsområder inden for strategiens delmål – rekruttering og fastholdelse af kursister
  • Et radikalt skifte i medarbejdernes stemning og indstilling, hvor medejerskab muliggør en ny og anderledes fremtid for organisationen

Testimonial

Jane Andersen, deltager i personaleseminaret:
”Dagen forløb smaddergodt, og det skyldes jo nok bl.a., at alt er så godt planlagt. Det fungerer godt, at der er en vært i hver enkelt workshop. Og der er både plads til hygge, engagement og alvor.”

Marianne Karlshøj, forstander VUC Fyn afdeling Odense Søndersø:
”Vi har oplevet MillerQuest som en inspirerende og kreativ konsulent og vedholdende coach. Vi har med (MillerQuests) hjælp ud fra princippet om ”hjælp til selvhjælp” gennemført en personaledag for 160 medarbejdere. Ideen med at give en række medarbejdere funktionen bordværter og lede deres kolleger gennem en workshop virker fantastisk godt. Der initieres gode læreprocesser og refleksion i såvel planlægningsfase som i idegenereringsfasen. Personaledagen har vist sig at være en god ramme for den individuelle og personlige involvering i forhold til institutionens overordnede strategiske mål. Vi fik blandt andet succes med dagen fordi MillerQuest på en systematisk og energisk måde integrerede detalje og helhed til en meningsfuld sammenhæng.”

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design