Vejen Kommune

Ungdomsskolerne er i naturlig konkurrence med mange andre udbydere på området for unges fritidsliv. Derfor er det vigtigt, at de ydelser som ungdomsskolerne leverer både lever op til lovgrundlaget og samtidig imødekommer de unges behov og interesser.

MillerQuest hentes ind for at inddrage brugerne – de unge – i processen

Vejen Kommune

Brugerinddragelse

Ungdomsskolerne er i naturlig konkurrence med mange andre udbydere på området for unges fritidsliv. Derfor er det vigtigt, at de ydelser som ungdomsskolerne leverer, både lever op til lovgrundlaget og samtidig imødekommer de unges behov og interesser. De fire ungdomsskoler i Vejen Kommune arbejder proaktivt med udvikling af tidssvarende ydelser.

Opgave

Brugercentreret udvikling af ungdomsskolens ydelser. MillerQuest hentes ind for at inddrage brugerne – de unge – i processen.

Løsning

Ungdomsskolernes Tænketank, bestående af ca. 50 unge fra de 4 ungdomsskoler, samles til en workshop, hvor de unge genererer idéer til:

  • Fremtidsbilledet Fed Fritid anno 2020
  • Fremtidens ungdomsskole – konkrete nye aktiviteter
  • Ungdomsskolen for unge – unge på tværs af alder, køn og nationaliteter
MillerQuest udarbejder efterfølgende et udførligt idékatalog, som danner baggrund for ungdomsskolernes sæsonplanlægning.

Testimonial

Andrea Tønder – Brørup Ungdomsskole
Niels Hansen – Holsted Ungdomsskole
Mathias Olesen – Rødding Ungdomsskole
Conny S. Larsen – Vejen Ungdomsskole:

”Ungdomsskolerne i Brørup – Holsted – Rødding – Vejen udtrykker vores tilfredshed med samarbejdet. Forberedelsen var effektiv og detaljeret, hvilket gør det muligt for os som værter at få indfriet vores forventninger til såvel form som indhold. Selve arrangementet blev afviklet med overblik, præcision samt strukturerede former med plads til spontanitet. I hele arrangementet havde MillerQuest god kontakt til de unge og fik skabt en tryg og åben atmosfære for de medvirkende. Opfølgning, plancher m.v. er særdeles grundigt udført – et nyttigt redskab for os at arbejde videre med.”

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design