RÅdet for Teknologi
og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation har til opgave at udvikle og udmønte innovationspolitikken i Danmark i samarbejde med Forsknings- og innovations-styrelsen.

MillerQuest hentes ind for at medvirke til facilitering af Innovation Danmark-dagen for 180 repræsentanter fra virksomheder, vidensinstitutioner, den offentlige sektor og interesseorganisationer.

Holbæk Kommune

Innovationsstrategi

Rådet for Teknologi og Innovation har til opgave at udvikle og udmønte innovationspolitikken i Danmark i samarbejde med Forsknings- og innovationsstyrelsen. Som foregangsbillede for innovation ønsker de selv at være innovative i deres tilgang til innovation – derfor bliver Innovation Danmark-dagen til. Som et eksempel på en anderledes måde at indlede en konstruktiv dialog med interessenter og andre kloge mennesker, der alle arbejder med innovation i hverdagen.

Opgave

MillerQuest hentes ind af VIA Design, der står for at designe Innovation Danmark-dagen for 180 repræsentanter fra virksomheder, vidensinstitutioner, den offentlige sektor og interesseorganisationer.

MillerQuest faciliterer en persona-workshop, hvor deltagerne får til opgave at hjælpe med at gøre en bestemt mennesketype/en persona mere innovativ i sit arbejde – personaen er en forsker ved et universitet i Danmark.

Løsning

I workshoppen bliver den kreative proces styret ved at holde de forskellige tænkemåder adskilt. Konkrete værktøjer tages i brug til at fordre åbnende og lukkende tænkning på forskellige tidspunkter i den kreative proces:

  • Brainstorm
  • Fælles idé-udvikling
  • Prioritering

Resultat

  • Konkrete forslag til aktiviteter og initiativer som Rådet for Teknologi og Innovation kan implementere som et led i innovationspolitikken i Danmark.
  • Et fokusskifte i retningen af brugerdrevet innovation muliggør, at Rådet for Teknologi og Innovation rustes til at imødekomme brugernes behov.

Læring og anbefaling

Konsulentens fornemmeste opgave er at understøtte en udvikling mod, at kunden gør sig uafhængig. Det handler om at dele viden og erfaringer til gensidig glæde og vækst.

Testimonial

Ida Vesterdal, Kulturanalytiker og partner i VIA Design:
”MillerQuest var en formidabel facilitator på Innovation Danmark-dagen. Professionelt og på engageret vis ledte hun de 10 mand på hendes workshop igennem dagen. Med hendes evne til at lytte, respondere og inspirere fik hun holdet til at blomstre, og krydret med hendes målrettethed betød det at holdet ved dagens slutning havde genereret et godt materiale og en lang række idéer som RTI kunne arbejde videre med.”

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design