Region Nord

Region Nord står – som mange af landets andre regioner – med en udfordring i forhold til at fast-holde unge i ungdomsuddannelse. Formålet med projektet er at opkvalificere og forbedre forståelsen for og samarbejdet mellem regionens uddannelses-institutioner.

MillerQuest supplerer på projektets første modul med faglige oplæg om læreprocesser og efter-følgende design og ledelse af en udviklingsproces ud fra en værdsættende tankegang med fokus på fastholdelse af unge i uddannelse.

Holbæk Kommune

Samarbejde i uddannelsesnetvÆrk

Region Nord står – som mange af landets andre regioner – med en udfordring med at fastholde unge i ungdomsuddannelse. Formålet med projektet er at opkvalificere og forbedre forståelsen for og samarbejdet mellem regionens uddannelsesinstitutioner (erhvervsskoler, centre for ungdommens uddannelsesvejledning, VUC, AOF, mv.), hvis målgruppe er unge, der skal i gang med en erhvervsuddannelse.

Opgave

MillerQuest supplerer på projektets første modul med faglige oplæg om læreprocesser og efterfølgende design og ledelse af en udviklingsproces ud fra en værdsættende tankegang med fokus på fastholdelse af unge i uddannelse. Målet er en grundlæggende forankring i praksis og tværgående netværk, hvor deltagerne (undervisere og vejledere) får indsigt i og erfaring med teorier og værktøjer, således at institutionernes pædagogiske arbejde på længere sigt kan styrkes.

Det viser sig undervejs, at en deltagergruppe generelt ikke følte sig tilgodeset i projektet.

Løsning

Risikoen for at deltagergruppen splittes yderligere nødvendiggør, at der udover de faglige oplæg og ledelse af udviklingsprocessen fokuseres på den fremmedgjorte deltagergruppe. Det betyder særlig omsorg for deres verdensbilleder gennem en række konkrete tiltag – såsom spørgsmål til deres fagområde, ekstra fagligt materiale og eksemplificering af fælles fagligt stof gennem deres faglige praksis.

Resultat

Den lille særbehandling i planlægningen giver god debat og engagerede deltagere på tværs af fagområder. Ikke på bekostning af individet, men i samspil med og forlængelse af det.

Læring og anbefaling

Nursing er vigtig, men må naturligvis ikke tage overhånd med det resultat, at andre føler sig forbigåede.

Testimonial

Tina Øgaard Andersen, udviklingskonsulent, VUC Nordjylland, kursusleder på projektet:

”I forbindelse med socialfondsprojektet: "Fastholdelse af unge i erhvervsuddannelserne" har vi benyttet os af MillerQuests ekspertise på flere måder. I startfasen af projektet har MillerQuest fungeret som sparringspartner, og har også bidraget med fagligt input på selve kurset. Endvidere har MillerQuest fungeret som en meget inspirerende og dybt engageret proceskonsulent med overskud og ikke mindst overblik.”

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design